Działalność dobroczynna

Doświadczenia wyniesione z pracy socjalnej sprawiły, że przez całą karierę zawodową angażowałem się w działalność społeczną. Wspieram działania, które są mi szczególnie bliskie, czyli koszykówkę, inicjatywy związane z rozwojem przedsiębiorczości oraz z popularyzacją polskiego dziedzictwa. Jestem członkiem kilkunastu organizacji edukacyjnych i kulturalnych w Stanach Zjednoczonych i Polsce.

Kosciuszko Foundation, Board of Directors

Fundacja wspiera intelektualną, naukową i kulturową wymianę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Popularyzuje kulturę i osiągnięcia polskiej nauki w Stanach Zjednoczonych. Od 10 lat zasiadam w Radzie Fundacji i przewodniczę Komisji Finansów.

Kosciuszko Foundation - Ukrainian Fund

Od 24 lutego 2022 roku niezmordowanie zbieram pieniądze na pomoc Ukraińcom. Na szczęście za pośrednictwem Fundacji Kościuszkowskiej fundusze zebrane z darowizn trafiają bezpośrednio do uchodźców cierpiących na Ukrainie.

Quinnipiac University, Novak Family Chair, Fundator

W 2013 wraz z moją żoną Kasią ufundowaliśmy katedrę Novak Family Polish Chair wchodzącą w skład Central European Institute na Uniwersytecie Quinnipiac. Quinnipiac University oferuje Certyfikat Global Business Affairs Polish, który daje studentom możliwość nauki, pracy i nawiązywania kontaktów w Polsce. Ta możliwość w Polsce umożliwia zaliczenie kursów i studiów za granicą dla uczestniczących studentów.

Stanley and Joe Novak Scholarship Fund, Fundator

Dla upamiętnienia mojego ojca i brata ufundowałem stypendium, które pomaga młodzieży o polskich korzeniach pokryć czesne za naukę w Notre Dame High School. Stypendium do tej pory ułatwiło start kilkunastu młodym osobom.

Quinnipiac University Board of Trustees

Peter zasiadał w radzie nadzorczej od 2015 roku do chwili obecnej jako przewodniczący Komitetu ds. Rrozwoju.

polski