Novak Partners

Budowanie silnych zespołów

Korzystając z mojego wieloletniego doświadczenia w sektorze usług finansowych, sporcie i pracy społecznej, wspieram przedsiębiorstwa w budowaniu silnych działów sprzedaży. Doradzam kadrze kierowniczej wyższego szczebla, jak budować lub przekształcać działy sprzedaży, wzmacniając kompetencje pracowników i dokładając starań, by wszyscy w zespole właściwie wypełniali swoje zadania i wykorzystywali w pełni swój potencjał.

Zdefiniowanie przewag konkurencyjnych

W pierwszej kolejności powinniśmy ustalić, co przesądza o wyjątkowości naszej firmy, czyli co nasza firma może zaoferować klientom, czego nie może nikt inny. Jeśli tego nie wiemy i nie wierzymy w wyjątkowość naszego produktu, nie uda się nam zbudować sprawnego działu sprzedaży.

System motywacyjny

Następnie powinniśmy bliżej przyjrzeć się działaniu samej organizacji, w tym procesowi rekrutacji, systemowi wynagrodzeń, modelowi zarządzania i finansów. Pomagam firmom stworzyć taki system motywacyjny, w którym każdy pracownik rozumie swoją rolę w zespole, wie, jaki ma wkład w sukces całego działu, jest odpowiednio wynagradzany i ma jasno określoną ścieżkę awansu.

Wsparcie pracowników

Aby zbudować firmę, która będzie odnosić trwałe sukcesy, musimy zastanowić się, jaką przyszłość oferujemy pracownikom. Dla młodych ludzi, którzy wchodzą dziś na rynek pracy, kluczową sprawą jest nie tyle wysokość wynagrodzenia, ale poczucie przynależności do zespołu oraz zaufanie, jakim obdarza ich kierownictwo. Jest to szczególnie istotne w dziale sprzedaży – ten typ pracy może budzić pewne poczucie osamotnienia, zwłaszcza gdy pracownik poświęca większość czasu na dotarcie do klienta – czy to fizycznie, czy też wirtualnie.

Rozwój zawodowy

Wiele organizacji koncentruje swój wysiłek na procesie rekrutacji, zapominając o stworzeniu atrakcyjnej ścieżki rozwoju dla swoich pracowników. Moim zadaniem jest zmienić to podejście tak, by wysiłek skupiał się nie tylko na pozyskaniu utalentowanych pracowników, ale również na zatrzymaniu ich w firmie na dłużej.

Efekty pracy

Jednym z najważniejszych rozwiązań, które pomagam wdrożyć klientom, jest system oceny wyników, który pozwala managerom szybko sprawdzać, jak radzi sobie ich dział. Dobór odpowiednich kryteriów oceny jest tutaj kluczowy, choć nie zawsze oczywisty.

Szkolenia dla całego działu sprzedaży

Oferuję bezpośrednie szkolenia dla kierownictwa wyższego szczebla, które zwykle trwają około roku. Uznane na świecie szkolenia dla całego działu sprzedaży prowadzi moja firma Integrity Solutions Poland.

polski