Inspiruję do działania. Pomagam zmieniać przedsiębiorstwa.

Doradzam przedsiębiorstwom, jak zwiększać sprzedaż i tworzyć kulturę sprzyjającą osiąganiu ambitnych celów. W swojej pracy doradczej korzystam z długoletniego doświadczenia w rozwijaniu udanych przedsięwzięć biznesowych na rynkach międzynarodowych. Wspieram liderów biznesu i ich zespoły w uwalnianiu drzemiącego w nich potencjału. Pomagam budować kulturę korporacyjną, dzięki której poprawiają się wyniki spółki, wzrasta motywacja pracowników a także polepsza się reputacja firmy jako pożądanego pracodawcy.


Poznaj mnie lepiej

Czym się zajmuję?

Moimi klientami są największe polskie spółki i międzynarodowe korporacje. Co ich łączy?

 • - Duże, często rozproszone zespoły pracujące nad projektami rozwojowymi
 • - Silne przekonanie, że chcą budować relacje oparte o wartości
 • - Wiara, że „najlepsi robią zwykłe rzeczy lepiej niż inni” i że nawet w trudnych warunkach rynkowych można odnieść sukces dzięki wiedzy, umiejętnościom, zaangażowaniu pracowników i partnerów biznesowych
 • - Odwaga, która pozwala im wdrażać nieszablonowe, często bardzo innowacyjne rozwiązania
 • Tworzenie i optymalizacja sieci sprzedaży

  Doradzam zarządom i dyrektorom sprzedaży w zarządzaniu strukturą sprzedaży, zespołami oraz wynikami. Wspólnie opracowujemy strategię rozwoju kanałów sprzedaży na rynkach wschodzących na całym świecie. Współpracuję również z kadrą managerską odpowiedzialną za obsługę klienta, działalność operacyjną i marketing, ponieważ strategiczna integracja biznesu wokół sprzedaży ma istotny wpływ na osiąganie celów sprzedażowych.

 • Doradztwo dla kadry zarządzającej i szkolenia

  Doradzam kadrze zarządzającej w tworzeniu i wdrażaniu nowych modeli biznesowych poprawiających konkurencyjność spółki. Prowadzę szkolenia dla handlowców, managerów i trenerów biznesu. W oparciu o wiedzę i umiejętności zespołów pomagam im znajdować rozwiązania problemów, które napotykają.

 • Wystąpienia motywacyjne

  Jestem doświadczonym mówcą motywacyjnym. Występuję podczas imprez firmowych skierowanych do pracowników lub klientów. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami i inspiruję innych do poszukiwania nowych rozwiązań biznesowych. Podczas wystąpień odwołuję się do emocji związanych ze sprzedażą i skutecznym zarządzaniem, ale przede wszystkim przekazuję cenną wiedzę potrzebną handlowcom i kadrze managerskiej.

polski